Kerkdiensten

Informatie over de vieringen komende periode

Preekrooster 02 + 03-24 DD

Meer informatie zie Agenda
Online mee beleven kan via Kerkdienstgemist.nl

Meer over de vieringen
Inhoudelijke informatie over de vieringen publiceren we in de wekelijkse nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via de button rechtsonder aan de pagina of een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@protestantshuizen.nl.

Kerktv

Vieringen kunt u altijd online meebeleven, rechtstreeks of later. De viering kunt u ook downloaden. De kijkers via kerktv zijn een belangrijk deel van onze bezoekers in de vieringen.
De vieringen blijven ongeveer een jaar op Kerkdienstgemist staan.

Ga naar De Duif Huizen – Kerkdienstgemist.nl

Collecte

Uw gave voor de diaconale collecte kunt u ook, onder vermelding voor welk doel, overmaken op bankrek. nr. NL26 RABO 0329 9747 69 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Huizen.
De collecte  voor onze kerk & gemeente kunt u ook overmaken op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gem. Huizen. Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken wanneer u een extra bijdrage wilt geven ter bestrijding van de kosten voor kerktv. Wanneer u doneert via de Givt-app kunt u het als een ‘3collecte’ aangeven.

Wanneer u de Givt-app heeft geïnstalleerd op uw telefoon kunt u op eenvoudige wijze doneren aan De Duif. Meer weten over de Givt-app.

We hopen dat onze collectedoelen kunnen rekenen op uw bijdrage!

Scroll naar boven