Contact

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
E-mail

Iedere zondagochtend houden wij onze kerkdiensten om 10.00 uur. Op iedere maandag en vrijdag is de kerk geopend tussen 14.30 en 15.30 uur. U bent altijd welkom!

Onze voorgangers/pastores zijn Marjan de Vries (dominee), Sieb Lanser (ondersteunend predikant) en Marjon Bosch (seniorenpastor).
Meer informatie over onze voorgangers

Meer informatie over de kerkenraad

Voor vragen over ongewenste omgangsvormen of vermoedens en meldingen rond misbruik waarbij kerkelijk werkers betrokken zijn kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Lees meer over Veilige Kerk

e-mail: vertrouwenspersoon@protestantshuizen.nl

Kerkblad en Nieuwsbrief

Verbinding
Verbinding is het gezamenlijke kerkblad van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Huizen

Nieuwsbrief
Iedere vrijdag wordt de wekelijkse nieuwsbrief per mail verzonden.

Meer informatie over Verbinding en de nieuwsbrief

Scroll naar boven