ZWO, samenwerken over grenzen

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking - De Kerk in Actie

Via het ZWO-platform geven wij vorm aan onze christelijke opdracht om over de eigen grenzen heen te kijken en bij te dragen aan het uitdragen van de boodschap (Zending). We doen ons best om een klein stukje van de nood die er in de wereld is te verlichten (Werelddiaconaat) en mee te helpen aan het verkleinen van ongelijkheid en armoede (Ontwikkelingssamenwerking).

Wij zamelen geld in voor een gekozen Kerk in Actie project waaraan wij ons voor meerdere jaren hebben verbonden. Een aantal keren per jaar wordt hiervoor gecollecteerd tijdens de kerkdiensten en eenmaal per jaar houden wij een oogstdienst en oogstmarkt.

Ons doel 2022-2024: Jeugdwerkers in Libanon

Als gemeente hebben wij het Manara jeugdcentrum in Beiroet sinds 1 juli 2022 gesteund. Nu Kerk in Actie en hun partner Youth for Christ hun steun aan het jeugdwerk in Libanon gaan verbreden, betekent dit concreet dat onze bijdrage voor 2024 niet meer alleen naar het Manara jeugdcentrum gaat, maar naar het opleiden van jeugdwerkers die in heel Libanon ingezet kunnen worden. Op deze manier kunnen veel meer lokale gemeenten ondersteund worden en kunnen jeugdwerkers meer jongeren perspectief bieden en helpen hun leven weer op te pakken.

Wij steunen Kerk in Actie van harte in de verbreding van hun Libanon project voor jongeren en hopen dat ook u ons ZWO-project wilt blijven steunen.

Bekijk het filmpje en steun het project

Besluit u om dit mooie doel te steunen, doet u dit dan s.v.p. via:
IBAN: NL39 RABO 0329 9240 95 t.n.v. Diaconie PG Huizen inzake ZWO

Scroll naar boven