Kerkelijk samenwerken

Onze gemeente werkt samen met verschillende kerken en organisaties. Zowel om ons breder maatschappelijk in te zetten, als om gezamenlijk activiteiten te organiseren en samen te vieren.
Daarnaast voelen we ons verbonden met de PCOB – Huizen. Dit is een christelijke ouderenbond die verschillende interessante activiteiten organiseert naast de voordelen die de ouderenbond biedt aan 50+ers.
Naar de kerkelijke samenwerking en de PCOB wordt er ook diaconaal samengewerkt. Op de pagina Kerk in de samenleving staat meer informatie over de diaconale samenwerking.

Huizen ontmoet interkerkelijk is een samenwerkingsverband tussen alle kerken in Huizen. Waar mogelijk worden onze krachten gebundeld om gezamenlijk activiteiten te organiseren en het evangelie te delen.
Het is een overlegorgaan van verschillende geloofsgemeenschappen, die samenwerken. Zo mag de kerk zichtbaar worden als een plek van geloof, hoop en liefde voor alle mensen van Huizen.
Meer over HOI en een link naar de website leest u hier.

Thomaskerk in Huizen

Onze gemeente werkt op verschillende terreinen samen met de RK-parochie, gelegen aan de Huizermaatweg 61.
Zo is er een gezamenlijk koor Vamos. Hebben we 2x per jaar een oecumenische viering en organiseren we samen de Stille week voor Pasen. Daarnaast organiseren we al vele jaren samen met de parochie het ‘Vertelcafé – Verhaal halen’. En we zetten ons gezamenlijk diaconaal in voor de ‘vakantietas’ en in de ‘Roemeniëgroep‘.

De Protestants Christelijke Ouderenbond Afdeling Huizen maakt deel uit van een landelijke organisatie die de belangen van 50-plussers behartigt. 
Naast de belangenbehartiging met andere ouderenbonden inzake maatschappelijke problematiek, die ook plaatselijk worden behartigd, organiseert de afdeling-Huizen ontmoetingsbijeenkomsten waarbij de eigen identiteit een rol speelt.
Naast het aspect van gezelligheid willen ouderen herkenning ervaren voor het feit dat christelijk geloof er toe doet. Lees meer

Paaskaars in de Kruiskerk

De wijkgemeente Kruiskerk is confessioneel-evangelisch.
De wijkgemeente heeft de intentie om als zelfstandige gemeente binnen de PKN voort te bestaan.
Meer over de Kruiskerk

Scroll naar boven